TDK hírek

Intézményi TDK konferenciaeredmények

A MATE Kaposvári Campus Agrár- és Környezettudományi Tudományos Diákköri Tanácsa 2021. március 26-án Tudományos Diákköri Konferenciát szervezett. A diákkörös hallgatók az Alkalmazott Élettudományi Szekcióban mérték össze tudásukat, előadó- és vitakészségüket.

Az Alkalmazott Élettudományi Szekcióban 6 hallgató mutatta be tudományos tevékenységét.
A szekció elnöke: Prof. Dr. Tossenberger János egyetemi tanár volt, a bizottság tagjai: Dr. Szász Sándor egyetemi docens és Dr. Molnár Marcell egyetemi docens.

A versenyre nevezett dolgozatok száma alapján a bizottságnak 2 helyezés és 1 különdíj odaítélésére volt lehetősége.
Első helyen Dencs Veronika Sára III. évfolyamos lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki BSc szakos hallgató végzett, dolgozatának címe: A különböző életkorban alkalmazott magas környezeti hőmérséklet hatásának vizsgálata növendéknyulakon. Konzulensei Prof. Dr. Matics Zsolt egyetemi tanár és Dr. Gerencsér Zsolt tudományos főmunkatárs. A második helyet Rapai András IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgató nyerte el, dolgozatának címe: Csőrkoptató anyag használatának vizsgálata a különböző genotípusú tojóhibridek esetén. Konzulense Dr. Farkas Tamás Péter tanszéki mérnök és Prof. Dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár.

A zsűri különdíjjal jutalmazta Seres Mátyás IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgatót A klímaváltozásra adott válasz a tyúktenyésztés területén egy hazai, innovatív baromfinemesítő cég szemszögéből című dolgozatáért. Konzulensei Prof. Dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár, Garamvölgyi Erik PhD-hallgató és Búza György, a Bábolna TETRA Kft. cégtulajdonosa.

A díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, munkájukhoz további sikereket kívánunk!


XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

2021. március 29-31. között rendezte meg az Állatorvostudományi Egyetem a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek Agrártudományi Szekciójában 9 hallgatónk képviselte a MATE Kaposvári Campus Agrár- és Környezettudományi Diákkörét. A nevezett hallgatókból négyen 3. helyezést, egy hallgató pedig különdíjat szerzett.

Harmadik helyezést ér el Nagy Renáta I. évfolyamos takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc szakos hallgató a Takarmányozástani tagozatban Az ellés körüli időszakban alkalmazott folyékony takarmánykiegészítők hatása a tejelő tehenek egészségi állapotára, szaporodásbiológiai mutatóira és termelésére című dolgozatával. Konzulense Dr. Tóthi Róbert.
Harmadik helyen végzett Farkas Gréta Szimonetta III. évfolyamos természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgató is a Természetvédelmi állattan tagozatban A tahitótfalui Tildy Zoltán hídon kiépített dunavirág-védő fénysorompó hatékonyságának kísérleti vizsgálata című dolgozatával. Konzulensei Dr. Egri Ádám és Dr. Farkas Sándor.
Ugyancsak harmadik helyezett lett Rapai András IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgató az Állattenyésztéstani B tagozatban a Csőrkoptató anyag használatának vizsgálata a különböző genotípusú tojóhibridek esetén című dolgozatával. Konzulensei: Dr. Farkas Tamás Péter és Prof. Dr. Sütő Zoltán.
Seres Mátyás, IV. évfolyamos mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgatót szintén az Állattenyésztéstani B tagozatban A klímaváltozásra adott válasz a tyúktenyésztés területén egy hazai, innovatív baromfinemesítő cég szemszögéből című dolgozatával. Konzulensei Prof. Dr. Sütő Zoltán és Garamvölgyi Erik.
A zsűri különdíjjal jutalmazta Szántai Bernadett IV. évfolyamos természetvédelmi mérnöki BSc szakos hallgatót, aki a Természetvédelmi növénytan tagozatban mutatta be A fokozottan védett lisztes kankalin (Primula farinosa L.) hazai állományainak populációbiológiai vizsgálata című dolgozatát. Konzulense Csete Sándor.

Szívből gratulálunk az elért eredményeikhez!