Doktori Iskolák

TÁJÉKOZTATÓK

MEGHÍVÓK, ÉRTEKEZÉSEK, TÉZISEK

 

A tudományos ismeretek bővítésére a mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben (PhD) és művészeti fokozat megszerzésére felkészítő mesterképzésben (DLA) van lehetőség (ez a mesterképzés nem azonos a többciklusú képzés második képzési ciklusával).

Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

Állattenyésztési Tudományok

A doktori iskola általános információi

Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola széles szakmai spektrumú területen gondozza a legtehetségesebb hallgatók szakmai és szellemi fejlődését. Biztosítja intézményünk saját és más felsőoktatási (valamint K+F) intézmények szakember utánpótlását, valamint tudományos (PhD) fokozattal rendelkező, innovatív szakembereket ad a gazdasági szférának, az innovációs vállalatok számára.

A doktori iskola oktatási programjában átfogó, korszerű szemléletet nyújtó ún. szintetizáló tantárgyak, illetve a kutatói eszköztár lényeges elemei szerepelnek. Az itt tanulmányokat folytatók bekapcsolódnak az érdemi kutatómunkába, javítják ezzel az intézmény kutatási teljesítményét, a kutatási infrastruktúra hatékony és magas színvonalú kihasználását. A legjobbak az oktatásba is bevonhatók, ami segíti személyiségük, szakmai látókörük fejlesztését, valamint az egyetem oktató munkáját.

A doktori képzést és a doktori (PhD) fokozatszerzést a Kaposvári Egyetem Doktori Tanácsa a Doktori Szabályzatban foglaltaknak megfelelően irányítja. Munkáját segítő testület a doktori iskola Tanácsa.

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok

A doktori iskola általános információi

A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola 1993-ban alakult. Kezdetben a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karához tartozott, ideiglenes akkreditációval rendelkezett. Az első hallgatók a gazdasági agrármérnökök közül kerültek ki, érthetően a témaválasztásuk az agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódott.

A doktori iskola 2002-ben a képzési és kutatási profilját terület- és vidékfejlesztés, valamint marketing diszciplínákkal bővítette. A Magyar Akkreditációs Bizottság ugyanebben az évben a doktori iskolát a gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágba sorolta. A doktori iskola 2004-től az egyetem Gazdaságtudományi Karához tartozik. A Doktori Iskolában 2002 és 2012 között 116 hallgató szerzett abszolutóriumot, 61-en védték meg doktori értekezésüket és kaptak PhD fokozatot. Örömünkre szolgál, hogy védett hallgatóink közül néhányat ma már a doktoriskola oktatói és témavezetői között köszönthetünk. A kutatómunka irányításába bekapcsolódnak más karok oktatói és a tudományos közélet egyetemen kívüli jeles szakemberei is.

A kar, illetve a PhD hallgatók kutatási tevékenysége az agrárgazdasági, a pénzügyi és a területi folyamatok szervezési és ökonómiai kérdéseire, a területi és gazdasági versenyképesség, a globalizálódás, a nemzetközi kapcsolatok, a környezetgazdálkodás, a vidékfejlesztés és az élelmiszer marketing problémáira koncentrál. A kutatási tevékenység az alábbi három specializációhoz kapcsolódik:

  • pénzügyek és makrogazdasági problémák. A specializáció vezetője: Dr. Oroszi Sándor
  • szervezéstudomány, menedzsment és marketing egyes kérdései különös tekintettel az agrár- és élelmiszergazdaság specifikumaira. A specializáció vezetője: Dr Borbély Csaba
  • a közgazdaságtan kiemelt területei: nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi kapcsolatok, regionális gazdaságtan, környezetgazdaságtan és menedzsment. A specializáció vezetője: Dr Gál Zoltán

Az oktatási programban szereplő kötelező tantárgyak átfogó, korszerű szemléletet nyújtó szintetizáló tárgyak, illetve a kutatási eszköztár lényeges elemei. A választható tárgyak szorosan kapcsolódnak a doktoranduszok kutatási témájához és annak tudományági besorolásához. Az oktatott tantárgyak tartalmát folyamatosan fejlesztjük, a legújabb tudományos eredményekkel kiegészítjük.
A doktori iskola szívesen látja a Kaposvári Egyetem hagyományos mesterszakjain, vagy más felsőoktatási intézményben végzett agrármérnököket és gazdasági agrármérnököket is. Természetes továbbtanulási lehetőséget jelent a doktoriskola mindazoknak, akik a közgazdasági és üzleti mesterszakokon, valamint a regionális és vidékfejlesztési agrármérnöki, környezettudományi és környezetgazdálkodási, urbanisztikai, gazdasági mérnöki esetleg MBA szakokon végeztek.

A doktori iskola elősegíti a legtehetségesebb diplomás szakemberek további szakmai fejlődését, önálló tudományos és innovatív munkára teszi őket képessé. Ez a biztosítéka annak, hogy a végzős szakemberek a doktori fokozat megszerzésével megállják a helyüket a felsőoktatásban és a kutatással-fejlesztéssel foglalkozó kutatóintézetekben éppen úgy, mint a gazdasági élet magas tudományos igényű posztjain.